| solvinity logo

Azure for Business

30 November 2017

Rapportage van ‘This is Azure’ op 12 oktober

IT Experiences - This is Azure

Donderdag 12 oktober bezocht een groep IT decision makers de IT Experience “This is Azure”, die door Solvinity in samenwerking met Metri en Microsoft georganiseerd werd, in de oude verkeerstoren op Schiphol-Oost. In een discussie die geleid werd door Metri-directeur Martin Schoonheim werd de groep bijgepraat over cloud in het algemeen en Azure in het bijzonder, door Isabel Moll namens Microsoft en Bas Demmink en Robin de Vries van Solvinity.

Martin Schoonheim opende de bijeenkomst met een pleidooi voor meer durf in de IT. Onder het motto “Vernieuw je werkelijkheid” riep hij IT op het voortouw te nemen in de digitale transformatie en zich voor te bereiden op een nieuwe rol in een nieuwe wereld waarin de hele organisatie veel meer IT-vaardig is. Doordat IT steeds meer een commodity wordt en als service wordt afgenomen, vervalt het belang van de rol van de CIO en ontstaat ruimte voor Chief Digital Officers en andere voortrekkers die hun organisaties het nieuwe tijdperk in begeleiden.

Trends

Schoonheim signaleerde een aantal belangrijke trends waar IT Executives momenteel mee te maken krijgen. Om te beginnen is dat robotica, met name in de softwarematige zin en als mechanismen om in hoge mate te automatiseren. Daarnaast Software Defined Networking, waarbij het datacenter verandert in een service hub en IT-leveranciers managed service providers worden. De derde trend die Schoonheim signaleerde draait om kennis en kennisplatforms. Schoonheim moedigde de aanwezigen aan het ego opzij te zetten en meer in platforms te gaan denken om zich te presenteren als ‘kennis hub’, waarmee je je als autoriteit kunt positioneren en de brug kunt slaan tussen partners en markt. Als voorbeeld noemde hij de Rabobank, dat een platform voor ‘agripreneurs’ is gestart. Andere voorbeelden van trends die door IT worden gevoed zijn Immersive Learning (zoals KFC dat doet met behulp van Virtual Reality) en de opkomst van Electronic Performance Support Systems (ePSS) dankzij Augmented Reality. Al deze trends zijn volgens Schoonheim vrijwel ondenkbaar zonder een groeiende cloud maturity, die de basis legt voor al deze ontwikkelingen.

Creativiteit

Isabel Moll, Senior Lead Business Group Cloud & Enterprise bij Microsoft, onderstreepte de urgentie van de stap naar de cloud door te laten zien waar de toegevoegde waarde ligt van door cloud gedreven toepassingen. Volgens Moll heeft Nederland wereldwijd gezien een aardige voorsprong, maar zien we binnen Europa meer en meer de Nordics voorop lopen, terwijl Nederland het in zich heeft zich te profileren als icoon van de digital transformation.

Wat haar betreft is de grootste toegevoegde waarde van de groeiende automatisering en de opkomst van cloud services, dat de mens en de gebruiker veel meer centraal komen te staan. IT kan mensen vier belangrijke dingen bieden: de vrijheid om creatief bezig te zijn zonder afgeleid te worden door processen en technologie; nieuwe vormen van entertainment; een zeer hoge mate van mobiliteit, zodat iedereen altijd en overal over alle denkbare informatie kan beschikken; en veiligheid – al waren niet alle aanwezigen daar al direct van overtuigd.

Moll benadrukte dat de toegevoegde waarde van steeds verder geautomatiseerde systemen vooral ligt in het creatieve proces: het onderscheidend vermogen van organisaties ligt binnenkort niet meer in zaken als snelheid en schaalbaarheid, die door IT kunnen worden opgelost, maar in het bedenken van creatieve toepassingen voor nieuwe IT-gedreven mogelijkheden. Als voorbeeld noemde ze het The Next Rembrandt project, waarin een 3D-printer op basis van analyse van bestaande Rembrandts en intelligente algoritmes een “nieuw” schilderij van de meester produceerde voor het Mauritshuis in Den Haag.

Realisme

Bas Demmink liet het gezelschap vervolgens weer landen door te benadrukken dat de transitie naar de cloud veelbelovend en uitermate krachtig is, maar niet simpel. Veel aannames over de cloud blijken in de praktijk genuanceerd te liggen, zoals het idee dat cloud computing per definitie goedkoper is. In werkelijkheid lijken kosten zelfs nauwelijks een rol te spelen in de afwegingen van bedrijven die nu overstappen. Vele malen belangrijker is de flexibiliteit en schaalbaarheid die met cloud computing bereikt kunnen worden.

Cloud computing kàn financieel interessant zijn, maar dat vergt dan wel zorgvuldig beheer en een hoge mate van inzicht en controle, stelde Bas Demmink. Dankzij cloud kunnen de kosten van testomgevingen tot wel 50% gereduceerd worden door ze bijvoorbeeld ’s nachts simpelweg ‘uit’ te zetten – maar dat moet dan wel gebeuren. In piekperioden High Performance Computing afnemen vanuit de cloud kan zeer voordelig zijn – maar alleen als de organisatie ook in staat is direct terug te schalen als de behoefte afneemt. Automated Management vanuit Azure maakt dat mogelijk, vertelde Demmink. Voor partijen die hun cloud oplossingen afnemen via een partner als Solvinity is er bovendien de mogelijkheid om alle services op één factuur onder ogen te krijgen. Inzicht en overzicht zijn essentieel voor het succes van cloud-projecten – zonder goed beheer kan cloud computing zelfs onverwacht duur uitpakken.

Praktijk

Dit kwam ook terug in de case van Vereniging Eigen Huis (VEH), die door Robin de Vries werd aangehaald: voor een vereniging met veel leden (750.000) waarvan 90% van de omzet via de website loopt, is het heel prettig om gebruik te kunnen maken van de hoge schaalbaarheid van de cloud, maar vooral ook om die schaalbaarheid en continuïteit van dienstverlening in handen te leggen van een ervaren partij. VEH kreeg hierdoor de kans zich echt te focussen op de business en de innovaties die ze daar willen doorvoeren. Door de cloud in te zetten is de time to market voor de introductie van nieuwe diensten ook veel korter geworden dan dat voorheen vanuit de eigen IT omgeving.

Tijdens de discussie wierpen enkele gasten op dat het veel genoemde voordeel van de verschuiving van capex naar opex aantrekkelijk klinkt, maar bij veel organisaties simpelweg (nog) niet aansluit bij de traditionele manier van budgetteren. Robin de Vries antwoorde daarop dat het doorbelasten van IT er wel voor zorgt dat IT automatisch deel gaat uitmaken van de business. Martin Schoonheim vroeg de aanwezigen na te gaan denken over nieuwe soorten overeenkomsten die aansluiten bij de nieuwe service-gerichte manier waarop IT vanuit de cloud wordt aangeboden, zoals oneindige contracten met korte opzegtermijnen (‘Termination for Convenience’).

Security

Bij een aantal gasten bleek nog steeds onzekerheid te bestaan over de veiligheid van cloud-oplossingen. Bas Demmink stelde dat de onderliggende infrastructuur van de cloud waarschijnlijk vele malen veiliger is dan alles wat in een eigen datacentrum gerealiseerd kan worden. Hij legde de retorische vraag voor of en hoe lang organisaties het zich nog kunnen veroorloven hun cybersecurity helemaal zelf te blijven regelen. Desondanks bleek ook dat met name organisaties die omgaan met zeer gevoelige data nog terugschrikken voor de public cloud (en, wellicht, de slechte connotatie van het woord ‘publiek’). Organisaties erkennen dat ze het zelf waarschijnlijk niet per se beter kunnen, maar worden wel onrustig van het idee dat data in de cloud buiten het eigen bereik staat (“àls het fout zou gaan, kan ik er niet meer bij”).

Ook heerste er nog veel onduidelijkheid over de rol van identiteiten in de cloud. Is het bijvoorbeeld mogelijk productie in een private cloud of vanuit het eigen datacenter te draaien, en tegelijkertijd boekhouding in een public cloud te laten draaien zonder dat daarvoor twee verschillende identiteiten aangemaakt moeten worden? Bas Demmink benadrukte direct dat dat in een hybride cloudoplossing met Azure absoluut en zelfs eenvoudig te regelen is.

Stellingen

Het gezelschap nam gezamenlijk nog enkele stellingen door, zoals de vraag wat de cloud betekent voor productiegerelateerde applicaties die de lijnen aansturen, en wat we gaan doen met de grote hoeveelheden data die dat genereert – is het echt nodig om dat allemaal door de cloud te laten lopen? Elisabeth Moll en Bas Demmink wezen op de mogelijkheden om door middel van Edge Computing en Azure Stack lokale oplossingen dicht bij de productie te realiseren.

Over de vraag of een bedrijf zonder cloudstrategie nog competitief kan blijven, liepen de meningen uiteen. Voor de concurrentiepositie hoeft het niet uit te maken waar de spullen draaien. Toch geven oplossingen vanuit de cloud de snelheid en flexibiliteit om bijvoorbeeld razendsnel gerichte wervingsacties op te zetten, die voor een organisatie met een hoog verloop of seizoensinvloeden een belangrijk verschil kunnen maken.

Conclusie

Samenvattend werd vooral duidelijk dat, om optimaal gebruik te maken van de cloud, samenwerking met een ervaren partij veruit de beste kans op succes geeft. Cloudspecialisten zijn beter op de hoogte van de mogelijkheden én beperkingen van cloud, en kunnen organisaties helpen vooraf het inzicht te verkrijgen dat nodig is om de transitie naar de cloud succesvol te laten verlopen. Solvinity heeft hiervoor diverse tools uitgewerkt, zoals het Cloud Transition Framework, Cloud Maturity Workshops en de Cloud Readiness Quickscan. Cloud computing is in staat een groot deel van de IT-last bij organisaties weg te halen. Dat geeft organisaties de vrijheid zich te concentreren op hun kerntaken en creatieve oplossingen te verzinnen die de kracht van cloud solutions gebruiken om de eigen business te versterken.

De aanwezigen kregen vervolgens de kans om in de flight simulators van FST te ervaren dat een reis naar de wolken al snel gecompliceerder is dan het van een afstandje lijkt – en vooral dat een veilige landing zonder de hulp van ervaren professionals tot grote brokken kan leiden. De middag werd besloten met een goede borrel, sterke verhalen en uitzicht op de luxere private jets van Schiphol-Oost.