| solvinity logo

Cloud Control

16 March 2017

Transitie naar de Cloud – This is Cloud Control

‘This is Cloud Control’ is een serie kennissessies georganiseerd door Solvinity, Interxion en Microsoft speciaal voor CIO’s en IT managers die bezig zijn met de transitie naar de cloud. Hoe mooi de belofte van de cloud ook is, in de praktijk komt er veel nieuws op je af. Voor CIO’s kan het voelen als een sprong in het diepe. De kennissessies hebben tot doel om de bezoeker aan de hand van discussies en aantal sprekers zicht te geven op de struikelblokken gedurende de reis.

Michiel de van der Schueren – directeur bij Weolcan

De eerste presentatie van de dag was, na een kort openingswoord van Bas Demmink, aan Michiel de van der Schueren. De van der Schueren benadrukt dat een cloudstrategie vooral gericht moet zijn op het versnellen van innovatie. Omdat software hierbij een belangrijke rol heeft, neemt hij daarom het applicatielandschap als uitgangspunt. De van der Schueren gebruikt daarbij een model welke een onderscheid maakt tussen Mission Critical en Non-Mission Critial applicaties en tussen Competitive en Commodity applicaties. Competitieve applicaties zijn vaak een Unique Selling Point voor een bedrijf. Daarmee winnen ze klanten. De Commodity applicaties ondersteunen het productieproces. Daar wordt dus het geld verdient. Een schematische weergave van het model staat hier:

This is Cloud Control - Cloud strategy that drives innovation

De applicatielevenscyclus begint in de INVENT hoek (links onderin). Hier worden nieuwe diensten bedacht en getest. Als een nieuwe dienst succesvol is, is het van belang dat deze snel kan opschalen. De applicatie promoveert dan naar de DEPLOY TO SCALE hoek (links bovenin). Aangezien in deze fase voortdurend functionaliteit wordt bijgebouwd is ‘Built-to-Change’ hier het adagium. Na verloop van tijd zal de applicatie niet meer zo onderscheidend zijn en schuift deze langzaam door naar de MANAGE SCALE hoek (rechts bovenin). In deze fase worden er nog maar weinig aanpassingen gedaan en is ‘Built-to-Last’ het uitgangspunt. Tenslotte zijn er een aantal applicaties die niet langer een belangrijke rol spelen in het primaire proces van een bedrijf. Deze applicaties komen terecht in de laatste levensfase, de OFFLOAD hoek (rechts onderin).

De cloud kan in alle fases van de applicatielevenscyclus ondersteunen. De van der Schueren wijst erop dat een hybride cloudstrategie in zijn ogen in de meeste gevallen het beste werkt voor een bedrijf: een Public Cloud voor de INVENT hoek, een Managed Cloud voor de DEPLOY TO SCALE fase en een Private Cloud in de MANAGE SCALE hoek. Legacy applicaties kunnen bovendien prima door SaaS diensten vervangen worden. Dat maakt tijd, geld en resources vrij die ingezet kunnen worden aan de competitieve kant van het applicatielandschap.

Jan Depping - Technical Strategist Azure bij Microsoft

De tweede spreker, Jan Depping, beschreef de cloudtransformatie en innovatie volgens Microsoft. Volgens Depping staat de cloud voor een nieuwe manier van denken over IT, gericht op de gebruiker en het gebruik. Ook Depping beschrijft de fases van innovatie als think, do en reflect, waarbij je voor iedere fase mensen en middelen nodig hebt. Vertrouwen is noodzakelijk om innovatie gaande te houden. Depping benadrukt dat innovatie daarnaast steeds sneller gaat. Was er vroeger jaarlijks een vernieuwing, wordt er binnen Azure iedere dag wel een additionele toepassing geïntroduceerd.

Microsoft is zelf ook een bedrijf dat in transitie is als gevolg van de cloud. Werd er in het verleden geld verdient met de verkoop van softwarelicenties, moeten er in de toekomst inkomsten komen van de afname van networking, storage en computing capaciteit van de Azure cloud. Microsoftapplicaties zijn daarbij diensten die op Azure draaien. In het nieuwe verdienmodel wordt er niet zozeer verdiend aan het aantal gebruikers, maar aan het verbruik van resources. Zo’n transitie naar een nieuw verdienmodel gaat gepaard met een inkomstendip, iets waar je dus rekening mee moet houden als je zelf diensten uit de cloud gaat aanbieden.

CIO’s kunnen Azure op verschillende manieren gebruiken, onder andere om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wetgeving in verschillende landen. Ze kunnen gebruik maken van de Microsoft datacenters, maar ook van de datacenters bij Interxion, met of zonder additionele diensten van Solvinity. Microsoft heeft een directe, private verbinding naar Azure geregeld – “ExpressRoute” – zodat er geen latency is, het veilig is en er een SLA is, in tegenstelling tot het internet. Interxion is ExpressRoute partner, wat betekent dat je vanuit die datacenters je eigen “fast lane” naar de Azure cloud hebt. Dit is ook de snelle, veilige verbinding waar Solvinity haar klanten in voorziet bij hun gang naar de Azure cloud.

Bas Demmink – Technical Commercial Director Solvinity

Na de pauze was het woord aan Bas Demmink, die vooral inging op de praktijk. Een gemiddeld bedrijf maakt volgens Demmink gebruik van zo’n zes verschillende clouds, waar hij maar mee aan wilde geven dat multicloud de standaard is. Ook Solvinity verandert momenteel als gevolg van de cloudtransitie. Deed het bedrijf eerder vooral managed cloud, ondersteunen ze tegenwoordig in vrijwel alle delen van de transitie.

Demmink besprak een aantal door Solvinity uitgevoerde cloudtrajecten om een en ander te illustreren. Een mooi voorbeeld een zorgverzekeraar werd behandeld. Het bedrijf wilde de eigen infrastructuur flexibiliseren door middel van de cloud en zocht een strategische partner die hen hiermee hielp. Solvinity hielp hen onder andere met het maken van een cloud roadmap, het inrichten van demand supply en de migratie naar Office 365. Een ander voorbeeld uit de praktijk ging in op een uitbreiding naar de internationale markt. Dit bedrijf wil zodoende een nieuw type infrastructuur die hen in staat stelt snel te schalen. Solvinity helpt hen met het plan en de migratie naar Azure en stelde hen zo in staat overal ter wereld zaken te doen.

Demmink benadrukt dat kosten eigenlijk bij alle cloudtrajecten geen grote rol lijken te spelen. Het gaat steeds om innovatie, nieuwe businessmodellen en een versterking van de eigen marktpositie. Het model van Moore helpt daarbij om de diverse projecten te passen in een grotere cloudstrategie.

Rondetafeldiscussie

De rondetafeldiscussie werd geleid door Michel de van der Schueren en werd gevoerd aan de hand van een aantal stellingen. Vrijwel alle aanwezige CIO’s waren het eens met de stelling dat op termijn al hun applicaties wel in de publieke cloud zullen draaien. Het verschilt echter hoe snel dit zal gaan. ERP-systemen die stabiel draaien met cruciale data erin, zullen bijvoorbeeld niet gauw vervangen en uitgefaseerd worden. Opmerkelijk waren de verschillen tussen de CIO’s: die werkzaam zijn bij advocatenkantoren hadden relatief veel maatwerk in hun applicaties en waren daardoor minder snel bereid om applicaties te offloaden in de cloud omdat daarin onvoldoende flexibiliteit te vinden was. De CIO’s die werkten bij verzekeraars hadden daar minder moeite mee.

Een ander interessant punt was het vertrekpunt van de cloudtransitie. Moest je beginnen bij het uitfaseren van je legacy of is het beter gewoon te beginnen met het ontwikkelen van nieuwe applicaties? Het punt werd gemaakt dat outsourcing vaak betekent dat de mensen andere dingen moeten gaan doen, ze krijgen een regierol in plaats van een rol als programmeur.

Een laatste punt had te maken met budgettering. Betaling voor gebruik, hetgeen bij clouddiensten gebruikelijk is, zorgt er wel voor dat je kosten minder goed kan inschatten. Bemoeilijkt dit gesprekken met de board? De CIO’s kwamen daarbij tot het punt dat het vooral om verwachtingsmanagement gaat. De board moet snappen hoe belangrijk systemen zijn en wat het hen kost aan (reputatie) schade als een en ander het niet doet.

Wil je meer informatie over de transitie naar de cloud? Meld je dan aan voor This is Cloud Control!